IS Konehuonesimulaattori

IS Konehuonesimulaattori

Image Soft Konehuonesimulaattori on kokonaisvaltainen ratkaisu tietokoneavusteiseen konehuonejärjestelmien opiskeluun. Se on suunniteltu alusta alkaen täyttämään STCW:n vaatimukset ja DNV:n standardit. Simulaattori tarjoaa kaikki välttämättömät työkalut opettajalle eri konehuonejärjestelmien käytön opettamiseksi. Simulaattori on toteutettu prosessisimulaation periaatteita käyttäen ja se hyödyntää fysiikan perusperiaatteita järjestelmien reaaliaikaisen esittämisen mahdollistamiseksi. Tämä yhdistettynä realistisiin instrumentteihin ja kosketuskäyttöisiin ohjaimiin mahdollistaa oppimisen aitoa… Lue lisää »

IS S/FC – Valvonnan ja tulenjohdon simulaattori

IS S/FC – Valvonnan ja tulenjohdon simulaattori

Image Soft S/FC simulaattori mahdollistaa harjoittelun todentuntuisissa mallinnetuissa visuaalisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Koulutusalusta tarjoaa erittäin realistisen visuaalisen toimintaympäristön sekä korkealuokkaiset simuloidut optiset instrumentit – kolmijalalle asennetun goniometrin, laseretäisyysmittarin ja lämpökuvalaitteen. Ihanteellinen aluevalvonnan ja tulenjohdon harjoitteluun Järjestelmän visuaalisessa toteutuksessa maisemassa voidaan nähdä kohteet ja niihin ohjatut iskemät, mikä tekee harjoittelusta todentuntuista ja mukaansatempaavaa Simuloidut optiset instrumentit… Lue lisää »

IS Komentosiltasimulaattori

tuki aidoille komentosillan hallintalaitteille ja toiminnoilleedistykselliset ECDIS-, tutka- ja conning-näytöt korkealla resoluutiolla täydelliset GMDSS-toiminnot radiokommunikaatio- ja pelastustarpeisiin todenmukaiset visuaaliset toimintaympäristöt harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen päivitettävyys eri laivatyypeille ja niiden ohjausjärjestelmille helppokäyttöinen opettajan työkalu: harjoituskenaarioiden luontiin opettamiseen, harjoitusten ohjaamiseen ja seurantaan oppilaiden suoritusten arviontiin ja arvosteluun Simulaattori tarjoaa mahdollisuuden esim. kysymysten ja erilaisten pikatilanteiden luomiseen kesken… Lue lisää »

IS Komentosiltasimulaattori arktisten olosuhteiden harjoitteluun

validoitu mallinnus laivan käyttäytymiseen jäissä ja jääränneissä; mallit kehitetty yhdessä alan johtavan suunnittelutoimiston Aker Arcticin kanssa, jolla on vuosikymmenten kokemus laivasuunnittelusta arktisiin olosuhteisiin dynaaminen laskenta jään vaikutuksesta laivan kulkuun erilaisissa jääolosuhteissa suunniteltu toteuttamaan IMOn arktisen standardin (Polar Code) ankarimmat vaatimukset mahdollistaa useamman komentosillan yhteiset harjoitteluskenaariot ja erikoistilanteet valmistaa merenkulun oppilaat arvioimaan arktisen ympäristön tuomat turvariskit… Lue lisää »

IS ECDIS-simulaattori

ECDIS-simulaattorimme on kustannustehokas harjoitteluympäristö merenkulun kouluille, jotka kurssittavat suuria oppilasmääriä: erittäin käyttäjäystävällinen sekä oppilaille että opettajille sisältää tarkan tutkanäytön, tyyppihyväksytyn ECDIS-karttanäytön ja edistyksellisen conning-näytön intuitiivinen opettajan työkalu harjoitusskenaarioiden luontiin; mahdollistaa mm. reaaliaikaiset olosuhdemuutokset kesken harjoituksen (vuorokauden aika, tuuli, näkyvyys, virtaukset ja veden korkeus) valittavissa huippurealistiset visuaaliset toimintaympäristöt ja runsaasti eri laivatyyppejä vapaasti räätälöitävissä kaikille mahdollisille… Lue lisää »

IS GMDSS-simulaattori

Image Softin GMDSS-simulaattori tarjoaa turvallisen harjoitteluympäristön merenkulun radio- ja hätäliikenneviestintään. Järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen radioliikenne ja Search & Rescue (SAR) -harjoitusmoduulin Image Softin komentosiltasimulaattoriin, mutta voidaan myös käyttää IMO:n STCW:n edellyttämässä luokkahuoneharjoittelussa. GMDSS-simulaattorimme tarjoaa seuraavat STCW:n vaatimusmäärittelyn mukaiset radiotoiminnot: NAVTEX Inmarsat C Inmarsat Fleet-77 EPIRB SART VHF DSC Radio MF/HF DSC Radio Kannettava VHF Radio Radio Telex… Lue lisää »

IS Kaikuluotainsimulaattori

IS Kaikuluotainsimulaattori

Sonar-simulaattorimme hyödyntää edistyksellisintä simulointitekniikkaa ja matemaattisia malleja kaikuluotaimen signaalin tuottamiseen ja analysointiin. Toimintaperiaate kuten aidossa Sonarissa – ultaäänipulssit lähetetään tietystä pisteestä ja niiden paluukaiut lasketaan perustuen merenpohjan muotoihin ja meressä oleviin (vedenalaisiin) kohteisiin. Näin muodostetaan realistinen ja reaaliaikainen Sonar-kuva. Vedenalainen harjoitusympäristä luodaan alueen syvyystietojen pohjalta. Vedenalaisia kohteita (esim. sukellusveneitä tai hylkyjä) voidaan lisätä simulaatioon, jolloin myös… Lue lisää »

IS Tutkasimulaattori

Edistyksellinen tutkasimulaattorimme simuloi aitoa merenkulun tutkaa (ARPA Radar) monipuolisesti ja tarkasti. simulaattori toimii kuten oikea tutka – tutkapulssit lähetetään tietystä pisteestä ja niiden paluukaiut lasketaan perustuen maanpinnan muotoihin sekä simulaatiossa oleviin kohteisiin (esim. alukset, rakennukset ym. maamerkit) muodostaa realistisen ja reaaliaikaisen tutkakuvan tutkakuva on mahdollista välittää myös ECDIS-näytölle aivan kuten aidossakin toimintaympäristössä Harjoitusympäristö tutkalle luodaan alueen… Lue lisää »

IS UNWAS™ – Vedenalaisen valvonnan ja taktisen harjoittelun simulaattori

Vedenalaisen valvonnan ja taktisen toiminnan simulaattori – kokonaisvaltainen harjoitusympäristö rajavalvonnasta vastaaville viranomaisille. Järjestelmä koostuu vedenalaisen valvonnan sekä taktisen harjoittelun simulaattorista. Oppilastyöasema simuloi valvontatyöasemaa, jossa on karttanäyttö, analyysityökalut ja kuuntelulaitteisto. Oppilastyöasema on laajennettavissa Sonar-simulaattorilla. Sonar (kaikuluotain) -simulaattori voidaan myös yhdistää torjunta-aluksen komentosiltasimulaattoriin, jossa on aluksen ohjaimet, visuaali, tutkasimulaattori ja simuloidut aseet. Tällaisella simulaattorikokonaisuudella voidaan harjoitella useammalla… Lue lisää »

IS UNWAS™ – Vedenalaisen valvonnan järjestelmä

Image Softin vedenalaisen valvonnan järjestelmä (IS UNWAS™) on kehitetty vedenalaisten kohteiden havaitsemiseen ja paikantamiseen Hajautettu ja modulaarinen järjestelmä hyödyntää passiivista hydrofonien verkostoa, ja se on helposti laajennettavissa laajojen merialueiden ja kriittisten väylien valvontaan. Järjestelmän modulaarinen design tarjoaa monipuolista käytettävyyttä eri käyttökohteisiin:  Varhaiset varoitukset kauempana ulkomerellä liikkuvista vedenalaisista kohteista  Kohteiden tarkan sijainnin ja etenemissuunnan ilmaiseminen kartograafisesti… Lue lisää »