Arktisen komentosiltasimulaattorimme keskeiset toiminnot:

validoitu mallinnus laivan käyttäytymiseen jäissä ja jääränneissä; mallit kehitetty yhdessä alan johtavan suunnittelutoimiston Aker Arcticin kanssa, jolla on vuosikymmenten kokemus laivasuunnittelusta arktisiin olosuhteisiin

  • dynaaminen laskenta jään vaikutuksesta laivan kulkuun erilaisissa jääolosuhteissa
  • suunniteltu toteuttamaan IMOn arktisen standardin (Polar Code) ankarimmat vaatimukset
  • mahdollistaa useamman komentosillan yhteiset harjoitteluskenaariot ja erikoistilanteet
  • valmistaa merenkulun oppilaat arvioimaan arktisen ympäristön tuomat turvariskit
  • tukee myös erilaisia laivansuunnitteluun ja väylälaskentaan liittyviä suunnittelutarpeita

Image Softin arktinen komentosiltasimulaattori mahdollistaa turvallisen navigoinnin ja erikoistilanteiden harjoittelun äärimmäisissä arktisissa olosuhteissa.

Järjestelmä on saatavissa ohjelmistomoduulina Image Softin komentosiltasimulaattoriin.

Aboa_Mare_big_bridge_web

Ota yhteyttä > Lataa esite >