IS Komentosiltasimulaattori on monipuolinen merenkulun harjoitteluympäristö:

  • tuki aidoille komentosillan hallintalaitteille ja toiminnoilleedistykselliset ECDIS-, tutka- ja conning-näytöt korkealla resoluutiolla
  • täydelliset GMDSS-toiminnot radiokommunikaatio- ja pelastustarpeisiin
  • todenmukaiset visuaaliset toimintaympäristöt harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • päivitettävyys eri laivatyypeille ja niiden ohjausjärjestelmille
  • helppokäyttöinen opettajan työkalu:
  • harjoituskenaarioiden luontiin
  • opettamiseen, harjoitusten ohjaamiseen ja seurantaan
  • oppilaiden suoritusten arviontiin ja arvosteluun

Simulaattori tarjoaa mahdollisuuden esim. kysymysten ja erilaisten pikatilanteiden luomiseen kesken harjoituksen, mikä monipuolistaa oppilaiden suoritusten arviointia.

Komentosiltasimulaattori on laajennettavissa avoimen HLA-liittymäprotokollan kautta useiden harjoitteluskenaarioiden ajoon samanaikaisesti erilaisissa simuloiduissa tilanteissa ja ympäristöissä. Se on myös yhdistettävissä mm. ECDIS-luokkien kanssa yhteisten harjoitusten toteutukseen.

Image Softin komentosiltasimulaattori on turvallinen pitkän aikavälin investointi.

Ota yhteyttä > Lataa esite >