Sonar-simulaattorimme hyödyntää edistyksellisintä simulointitekniikkaa ja matemaattisia malleja kaikuluotaimen signaalin tuottamiseen ja analysointiin.

Toimintaperiaate kuten aidossa Sonarissa – ultaäänipulssit lähetetään tietystä pisteestä ja niiden paluukaiut lasketaan perustuen merenpohjan muotoihin ja meressä oleviin (vedenalaisiin) kohteisiin. Näin muodostetaan realistinen ja reaaliaikainen Sonar-kuva.

Vedenalainen harjoitusympäristä luodaan alueen syvyystietojen pohjalta. Vedenalaisia kohteita (esim. sukellusveneitä tai hylkyjä) voidaan lisätä simulaatioon, jolloin myös ne näkyvät Sonar-näytössä.

Scanning Sonar -kaikuluotain

  • vedenalaisten kohteiden havaitseminen kaikissa suunnissa
  • näyttötilat PPI ja B-Scan

Side Scan Sonar -viistokaukuluotain

  • peilaa merenpohjan pinnanmuotoja luotaimen alla, mistä on luotavissa pohjakuva tai -kartta
  • piirtää näytölle sonogrammin l. kuvan pohjan pintaprofilista
  • mittausdata voidaan esittää myös FAU-formaatissa

Multi Beam Sonar -keilaava luotain

  • mittaa veden syvyyttä ja merenpohjan koostumusta, mitä käytetään mm. hydrograafisen tutkimusdatan keräämiseen ja analysointiin
  • piirtää näyttöön sonogrammin l. kuvan pohjan pintaprofiillista tai 3D-kuvan
  • mittaustulos voidaan esittää myös GSF (Generic Sensor Format) -formaatissa
Ota yhteyttä >