Olemme sitoutuneet laatuun, nyt sertifioidusti!

2015-11-18
Frontpage > Articles & Events > Uutiset > Olemme sitoutuneet laatuun, nyt sertifioidusti!

Hyviä uutisia: johtamisjärjestelmämme on päivämäärällä 25.9.2015 sertifioitu ISO 9001:2008 standardin vaatimusten mukaisesti. Sertifikaatin meille myönsi DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.

Sertifikaatin saamiseksi Image Soft Oy:ssä käytiin perustavanlaatuisesti läpi yrityksen pääprosessit ja toimintatavat, jotka dokumentoitiin laatukäsikirjan muotoon. Koko prosessi kesti n. 10 kuukautta, mikä kuvaa hyvin henkilöstön positiivista sitoutumista hankkeeseen.

Meille oli alun pitäenkin selvää, että tavoitteenamme on pragmaattinen ja hyviin käytäntöihin tähtäävä toiminnan malli, ei uusien ja itseisarvoisesti hienojen häkkyröiden kehittely.  Me pohdimme miten toimintamme tuottaa kestävää asiakashyötyä, luonnostelimme siitä kuvaukset yrityksen pääprosesseihin, ja lopuksi varmistimme että ISO 9001:2008 -kriteerit täyttyvät. Tämän laaditun toimintamallin mukaan elämisen ei pitäisi olla ylivoimaista, mehän kirjoitimme sen itse!

Lopuksi, me emme investoineet tähän vain saadaksemme ISO-sertifikaatin toimistomme seinälle. Taustalla on vahva lupaus siitä, että Image Soft on sitoutunut laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Tuo sitoutuminen on nyt sertifioitu ja meillä on vahva tahto osoittaa että olemme sen arvoisia.

Matti Suuronen

Toimitusjohtaja

Image Soft Oy