Image Soft Konehuonesimulaattori on kokonaisvaltainen ratkaisu tietokoneavusteiseen konehuonejärjestelmien opiskeluun. Se on suunniteltu alusta alkaen täyttämään STCW:n vaatimukset ja DNV:n standardit. Simulaattori tarjoaa kaikki välttämättömät työkalut opettajalle eri konehuonejärjestelmien käytön opettamiseksi.

Simulaattori on toteutettu prosessisimulaation periaatteita käyttäen ja se hyödyntää fysiikan perusperiaatteita järjestelmien reaaliaikaisen esittämisen mahdollistamiseksi. Tämä yhdistettynä realistisiin instrumentteihin ja kosketuskäyttöisiin ohjaimiin mahdollistaa oppimisen aitoa konehuoneympäristöä vastaavissa olosuhteissa.

Laivojen rakennetta voidaan muokata asiakkaan vaatimusten mukaiseksi eri järjestelmien osalta. Simulaattoria on myös mahdollista skaalata ja kytkeä muihin Image Soft Simulator tuoteperheen järjestelmiin ja yhdistää näin eri opetussimulaattorien toimintoja toisiinsa. Tämä mahdollistaa järjestelmän räätälöinnin asiakkaiden tarpeisiin soveltuvaksi ja uusien järjestelmien liittämisen vanhojen yhteyteen.

Ota yhteyttä > Lataa esite >